Svenskt Blästerglas erbjuder produkter i olika kornstorlek. Produkterna kan levereras i 25 kg säck eller storsäck 1 ton.

Se produkt- och säkerhetsdatablad för mer information.

 

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Nedan är länk till Dustless Blasting, ett företag som rekommenderar glas som blästermedel i sina blästringsmaskiner. 

Dustless Blasting

Svenskt Blästerglas AB

Organisationsnummer: 556995-5163